POSKUPLJUJU KOMUNALIJE

Cena vode za sve korisnike povećaće se sa 123,20 na 155,61 dinar po kubiku, a naknada za pogonsku spremnost sa 96 na 124 dinara po obračunskom mestu. Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz individualnih objekata koštaće 6,06 umesto dosadašnjih 4,66 dinara po kvadratu, iz stambenih zgrada  7,33 umesto 5,63 dinara, iz  poslovnih prostora 16,63 umesto 12,79 dinara po kvadratu. Za korisnike koji otpad odlažu u tipske vreće ova usluga će poskupeti sa 93,08 na 121 dinar po vreći. Za naselja gde se ova usluga obračunava po domaćinstvu, zatraženo je poskupljenje sa 392 na 510 dinara mesečno.
Ulaznica za bazen u Dudovoj šumi koštaće 200  dinara za odrasle i 100 dinara za decu. „Pogrebno“ je zatražilo povećanje cena godišnje naknade za raku sa 654 na 784 dinara,  duplu raku sa 980 na 1177, za grobnicu sa 815 na 978, dok će prevoz pokojnika poskupeti sa 5460 na 6550 dinara.
Naknada za kontrolu i čišćenje dimnjaka koštaće 1.754 dinara godišnje, umesto dosadašnjih 1.350.
Novi cenovnici stupaju na snagu od 1. februara, tako da će veći računi građanima stići u martu. Primera radi, usluge objedinjene naplate koje su od 1500 do 2500 dinara povećaće se za  400 do 750 dinara.