OTVORENO PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE

j ulici broj 50. Organizacija rada u Privremenom prihvatilištu poverena je Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Subotica i organizaciji „Karitas“ Subotica. Crveni krst je opremio privremeno prihvatilište sa ležajevima, pripadajućom posteljinom, priborom za ishranu a korisnicima će po potrebi biti obezbeđena odeća i obuća. Korisnicima Privremenog prihvatilišta biće obezbeđena tri obroka dnevno (doručak, ručak-kuvani obrok i večera) po normativima Programa narodne kuhinje.Dežurstvo 00-24 časa u Privremenom prihvatilištu obezbediće zaposleni i volonteri Crvenog krsta i „Karitasa“.U okviru zdravstveno-preventivnog programa, Crveni krst će u saradnji sa Domom zdravlja obezbediti lekarske preglede svih korisnika Privremenog prihvatilišta.  Postupak za korišćenje usluga privremenog smeštaja u prihvatilište za beskućnike sprovodi Centar za socijalni rad Grada Subotice. Zbog sprečavanja širenja zaraznih bolesti, uključujući i bolest COVID-19, organizacija rada u Privremenom prihvatilištu će se vršiti u skladu sa protivepidemijskim merama izdatim od strane epidemiologa Zavoda za javno zdravlje Subotica.  Grad Subotica je u budžetu za 2021. godinu opredelio 500.000 dinara za realizaciju rada Privremenog prihvatilišta.