Izmenjeno radno vreme ambulanti opšte medicine za period od 18.01.2021-23.01.2021

Izmenjeno radno vreme ambulanti opšte medicine za period od 18.01.2021-23.01.2021
Ambulanta –  Mala Bosna – NE RADI;
Ambulanta –  ogr 3  (Subotica; Ruđera Boškovića )  –  NE RADI
Ambulanta –  Studentska (Subotica, Marije Vojnić Tošinice bb)- NE RADI
Ambulanta –  Zorka(Subotica,Sutjeska 82 )- NE RADI
Ambulanta –  Veliki Radanovac – NE RADI
Ambulanta –  ogr 7 (Trg žrtava fašizma 16)-NE RADI
Ambulanta- Peščara (Šabačka bb) radi zimsko radno  vreme  od 07:00  do 17:00 sati
Ambulanta –Đurđin  
ponedeljak, petak    – 07:00-14:00
sreda                – 13:00-20:00
utorak, četvrtak     –   ne radi
Ambulanta – Bikovo
utorak – 07:00-14:00
četvrtak- 13:00-20:00
ponedeljak, sreda , petak – ne radi
Ambulanta – Hajdukovo              
ponedeljak , petak     – 07:00-10:00
Utorak  ,četvrtak      -10:30-13:00
Sreda                  -13:30-17:00
Ambulanta -Bački Vinogradi  
ponedeljak, petak          -10:30-14:00
Utorak  ,četvrtak          -13:30-16:00
Sreda   -10:00-13:00
Ambulanta – Šupljak
utorak ,četvrtak              – 09:00-10:00
Napomena : shodno epidemiološkoj situaciji moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti!