KONKURS Za izbor „Najlipše preljske pisme 2021“

UK “Centar za kulturu Bunjevaca “ obavištava javnost da zbog epidemiološke situacije u zemlji izazvane virusom kovid 19, ove 2021. godine se neće obilužit bunjevački nacionalni praznik “Dan velikog prela -2. februar”, i povodom njega “Veliko bunjevačko prelo 2021”.

Kako ne bi prikinili kontunuitet otvoren je konkurs za izbor:

Najlipše preljske pisme za 2021. godinu”.

Proglašenje “Najlipše preljske pisme 2021”, i dodila priznanja održaće se u prostorijama Bunjevačkog nacionalnog savita na Otvorenom univerzitetu 15/5 u Subotici na Marin, 02. februara 2021.godine u 13:00 sati.

Prijave na konkurs mogu se slat na adresu:

UK „Centar za kulturu Bunjevaca“ u Subotici,

Trg Cara Jovana Nenada 15/5.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30. januar 2021. god.

KONKURS
Za izbor „Najlipše preljske pisme 2021“
Prijava u zatvorenoj koverti triba da sadrži:
Tekst pisme sa šifrom
U posebno zatvorenoj koverti navest šifru, ime autora i broj telefona.