PLAN ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA GRADSKE MESNE ZAJEDNICE

Градске месне заједнице

 

Редни број

Месна заједница

Трајање акције

Пунктови за конејнер( V=5 m³)

18

М. З. ДУДОВА ШУМА

1 дан

– у улици Секереш Ласла- код зграда;

29.04.2021.

– у Шумској улици- код бивше „ Леснине“ ;

– на углу улица Стипе Гргића и Доже Ђерђа;

– на углу Плитвичке и Косовске улице;

– угао улица Травничке и Стипе Гргића;

– угао Мајшанског пута и Босе Милићевић.

19

М. З. ПАЛИЋ

2 дана

на Тргу Мађар Ласла;

од 05.05.2021.

до 06.05.2021.

на углу улице М. Орешковића и Пионирске алеје;

на углу улица Рогашке и др. Л. Мардешића;

– на углу Барске улице и Кањишког пута;

– на углу улица Бохињске и Трогирске;

– на углу Лудошке улице и Хоргошког пута;

– на углу улица 50. и 51. нова;

– Викенд насеље- окретиште аутобуса.

20

М. З. ПРОЗИВКА

1 дан

– на углу улица Наде Димић и Јо Лајоша;

07.05.2021.

– у улици Ловре Брачуљевића;

– на крају улице Блашка Рајића.

21

М. З. ВЕЛИКИ РАДАНОВАЦ

2 дана

– у Пешчариној улици- код самопослуге;

од 10.05.2021.

– у Воћарској улици;

до 11.05.2021.

– код дома месне заједнице.

22

М. З. НОВИ ГРАД

2 дана

– у улици I устанка- код продавнице;

од 12.05.2021.

– код школе „ 10. октобар“ ;

до 13.05.2021.

– на углу улица Болманске и Раде Кончара;

– у Лошињској улици код фабрике „ Будућност“ ;

– на углу улице Бозе Шарчевића и Сегединског пута.

23

М. З. БАЈНАТ

1 дан

– на углу улица Браће Радић и Д. Мишовића;

14.05.2021.

– на углу улица Шолохове(Чапајеве) и Кумичићеве;

– на углу улица Далматинске и И. Иванића;

– на углу Сенћанског пута и Учке улице;

– у улици Љубе Ненадовића.

24

М. З. МАЛИ РАДАНОВАЦ

2 дана

– на почетку улице Нађ Имреа;

од 17.05.2021.

– у улици Лифке Шандора код самопослуге;

до 18.05.2021.

– на углу улица Б. Бартока и Средње;

– на углу улица Турзо Лајоша и Отворене( 2 контејнера);

– на углу улица Бокељске и Вука Мандушића.

25

М. З. КЕРТВАРОШ

2 дана

– код обданишта Шумице ;

од 19.05.2021.

– на углу улица Теслине и Хероја Пинкија;

до 20.05.2021.

– иза самопослуге у улици Јосипа Краша;

– на углу улица Б. Бухе и Саве Ковачевића.

26

М. З. МАКОВА СЕДМИЦА

1 дан

– код дома месне заједнице;

21.05.2021.

– на почетку улице Исидоре Секулић;

– на крају Цељске улице.

27

М. З. ЖЕЉЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ

2 дана

– Либолегеле- М. Ускоковића;

од 24.05.2021.

– угао Ј. Микића и Чордашког пута;

до 25.05.2021.

– угао Храстове и Јована Микића;

– угао Копаоничке и Бајмочке;

– угао М. Ускоковића и 51. дивизије.

28

М. З. НОВО СЕЛО

2 дана

– на углу улица Мичуринове и Трогирске( 2 контејнера);

од 26.05.2021.

– на углу улица Метохијске и М. Марулића;

до 27.05.2021.

– на почетку улице Лазе Мамужића;

– на Бајском путу код окретишта;

– на углу улице М. Бурсаћ- иза парка;

– на углу Беочинске улице и Бајског пута.

29

М. З. ГАТ

1 дан

– на углу улица Б. Кашића и Р. Бошковића;

од 28.05.2021.

– на углу улица И. Кукуљевића и Д. Јарњевић;

– на углу улица М. Орешковића и Банатске;

– на углу улица Велебитске и Гундулићеве;

– на средини Велебитске улице( код дечијег игралишта).

30

М. З. ПЕШЧАРА

2 дана

– на углу улица Ролана Ромена и Јабуке( крај асфалта) ;

од 31.05.2021.

– на углу улица Ј. Колумба и Скадарлијске;

до 01.06.2021.

– на углу Ускочке и Копарске улице;

– на углу улица Едвина Здовца и Ускочке;

– на углу Кајсија и Лепе улице;

– улица Ј. Колумба( код старе пруге).

31

М. З. АЛЕКСАНДРОВО

2 дана

– код окретишта аутобуса у улици С. Новака( 2 контејнера);

од 02.06.2021.

– у улици Јелене Човић;

до 03.06.2021.

– на заобилазном путу у кривини после Бунарића;

– у улици Аксентија Мародића- код школе;

– код кафане „ Бачванка“ .

32

М. З. КЕР

1 дана

– на углу улица Игманске и Мословачке;

04.06.2021.

– у улици Сергеја Јесењина- средина ;

– у улици Ивана Антуновића- код послуге;

– на углу улица Васе Пелагића и Керске.

33

М. З. МАЛИ БАЈМОК

2 дана

– на углу Сивачког пута и улице Б. Милашина;

од 07.06.2021.

– на углу улица Ивана Сарића и Дурмиторске;

до 08.06.2021.

– на углу улица А. Францишковића и Батинске;

– између улица Р. Вујошевића и Кисачке;

– на углу улица Барањске и Фочанске;

– на углу Сомборског пута и Батинске улице;

Црвено село

– на углу Таванкутског и Сомборског пута.

34

М. З. ЗОРКА

2 дана

– на углу Зоркине и Ердутске улице;

од 09.06.2021.

– на углу Батајничке и Балзакове улице;

до 10.06.2021.

– на углу улица П. П. Аге и А. Кокића;

– на углу улица Пролетерских бригада и Сомборске;

– на углу улица Пролетерских бригада и Зоркине;

– на углу улица Пролетерских бригада и др. Ф. Бодрогварија;

– на углу улица Јоакаи Мора и К. Колумба.