ÉRTESÍTÉS

 

É R T E S Í T É S

A TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÁRÓL A 2020/2021-es TANÉVBEN

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 88/2017, 27/2018-más törv., 10/2019 és 6/2020 száma) alapján és a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának jóváhagyásával a Szabadkai Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkársága a 2020.01.04. és 2020.05.31. közötti időszakban megszervezi Szabadka Város Önkormányzatának területén az általános iskolák első osztályába való beiratkozást.

IRATKOZÁSI FELTÉTELEK:

1. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza értelmében a 2020/2021-es tanévben az általános iskola első (I.) osztályába azok a gyermekek iratkozhatnak be, akik 2020. szeptember 1-ig elérik a legalább 6 és fél éves életkort (a 2014. február 28-a előtt születtek), illetve legfeljebb hét és fél évesek.

2. Az általános iskola első (I.) osztályába a 2020/2021-es tanévben azok a gyermekek is beiratkozhatnak, akik az iskolakezdésig (2020. szeptember 1-ig) betöltik a 6. életévüket, amennyiben iskolaérettségüket az iskola pszichológusa az ajánlott szabványok és módszerek alkalmazásával kivizsgálta és igazolta.

Az iratkozáshoz szükséges teljes dokumentációt az iskolák szerzik be, hivatalból.

A GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÉRT A SZÜLŐ, AZ ÖRÖKBEFOGADÓ, A GYÁM ILLETVE A GYÁMHIVATAL FELEL