Rad zdravstvenih ambulanti

zdravstvene ambulante Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica sledeće nedelje raditi po izmenjenom radnom vremenu, na sledeći način:
Izmenjeno radno vreme ambulanti opšte medicine za period od 12.04.2021-16.04.2021
Ambulanta –  Mala Bosna – NE RADI;
Ambulanta –  ogr 3  (Subotica ; Ruđera Boškovića )  –  NE RADI
Ambulanta –  Veliki Radanovac – NE RADI
Ambulanta –  ogr 7 (Trg žrtava fašizma 16)-NE RADI
Ambulanta –  ogr 1 (Kumičićeva 4) -NE RADI
Ambulanta- Peščara (Šabačka bb) radi letnje radno  vreme  od 07:00  do 20:00 sati
Ambulanta –Đurđin
ponedeljaki petak    -07:00-14:00
Sreda    – 13:00-20:00
Utorak ,četvrtak–ne radi
Ambulanta – Bikovo
utorak-07:00-14:00
Četvrtak-13:00-20:00
ponedeljak  sreda , petak – ne radi
Ambulanta – Hajdukovo         
Ponedeljak 7:10,00
Utorak, četvrtak -10:30-13:00
Sreda  -13:30-17:00
petak – 07:00-10,00
Ambulanta -Bački Vinogradi   
ponedeljak 10,00-14,00
Utorak  ,četvrtak -13:30-16:00
Sreda  -10:00-13:00
Petak-    -10:30 -14.00
Ambulanta – Šupljak
utorak ,9-10,00
četvrtak – ne radi
Napomena : shodno epidemiološkoj situaciji moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti!