Paketi higijene za Mrežu organizacija za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom grada Subotice

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se 17.05. u Gradskoj kući, sa predstavnicima Mreže organizacija za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom grada Subotice (MOPOSI) koju je, kao neformalnu mrežu, 2017. godine osnovalo 11 gradskih udruženja čije članstvo čine osobe sa invaliditetom. Predstavnici Mreže su, tom prilikom, izrazili zahvalnost gradonačelniku Bakiću na podršci i rešenosti da se u što kraćem roku realizuje njihova inicijativa da lokalna samouprava organizacijama koje Mreža okuplja obezbedi 400 paketa higijene. Sastanku je prisustvovala i Vesna Bosančić, pomoćnica gradonačelnika za oblast informisanja i poslove Kabineta gradonačelnika.

Tokom srdačnog susreta naglašeno je da Grad Subotica i dalje nastoji da maksimalno podrži realizaciju mera koje za cilj imaju smanjenje siromaštva i ranjivosti pojedinaca koji zbog bolesti, invalidnosti ili starosti nisu sposobni da sebi obezbede osnovne uslove za život.

Lokalna samouprava je prošle godine, navedeno je, putem javnih konkursa za finansiranje projekata i programa u oblasti društvenog i humanitarnog rada, za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora i za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti kulture, udruženjima koje okuplja Mreža iz gradskog budžeta ukupno opredelila 4,35 miliona dinara.

Istaknuto je da će Grad Subotica, u skladu sa mogućnostima, i ubuduće podržavati rad Mreže koji je usmeren na unapređenje položaja i povećanje vidljivosti osoba sa invaliditetom, smanjenje stigmatizacije i diskriminacije i što celovitije uključivanje osoba sa invaliditetom u zajednicu.

Ukazano je i na potrebu jačanja partnerskog odnosa između lokalne samouprave i Mreže kako bi se život osoba sa invaliditetom učinio što dostojanstvenijim i kako bi se zajednički dolazilo do rešenja za prepoznate probleme sa kojima se članovi organizacija u okviru Mreže svakodnevno susreću.

Na sastanku je konstatovano da je Mreža otvorena za saradnju sa svim organizacijama civilnog društva, privrednim sektorom i svim ljudima koji mogu na bilo koji način da doprinesu poboljšanju statusa osoba sa invaliditetom u Subotici.

Mreža organizacija za pružanje podrške osobama sa invaliditetom grada Subotice trenutno okuplja 1o gradskih udruženja, a to su: Centar za pravi život; Udruženje amputiranih i rođenih sa malformacijama Severnobačkog okruga; Mladi i selo; Udruženje multipla skleroze „Severna Bačka“; Udruženje slepih i slabovidih Subotica; Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Severnobačkog okruga; Udruženje distrofičara Severnobačkog okruga; Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „ZaJedno“; Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Subotica i Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom Subotica.

Isporuka paketa članovima udruženja u okviru Mreže počela je danas i biće okončana u narednih nekoliko dana, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.