PROGRAM GRADSKOG MUZEJA SUBOTICA POVODOM SVETSKOG DANA SECESIJE, 2021.

9. jun 17 časova, Gradski muzej Subotica

Na međi istoricizma i secesije – secesijska arhitektura u Staroj Moravici, Pačiru i Bajmoku; predavanje Tamare Kucor

Na prekretnici 19. i 20. veka, pojavio se novi stil širom Evrope, secesija, koji nije zaobišao ni manja naselja nadomak Subotice, poput Stare Moravice, Pačira i Bajmoka. Secesija je donela inovacije ne samo u tehničkim rešenjima, već i svojom dekorativnošću – stvorila je novi umetnički jezik oblika i motiva. Ova tendencija je primetljiva i u spomenutim naseljima, naročito u uobličavanju fasada. Na predavanju će biti reči i o arhitekturi historicizma, naime pojava neorenesanse kao arhitektonskog stila u Staroj Moravici vezana je za ime Karolja Šumahera, zidarskog majstora poreklom iz Crvenke, koji je takođe gradio i secesijska zdanja.

10. jun 12 časova, Gradska kuća

Besplatan odlazak na toranj ovog važnog primera secesijske arhitekture. Mesto sakupljanja kod svečanog ulaza gradske kuće

· Od 10. juna će na sajtu i Facebook stranici Gradskog muzeja biti postavljena virtuelna izložba dečijih radova Predškolske ustanove „Naša Radost” na temu: MOTIVI ŽIVOTINJA U ARHITEKTURI SECESIJE U SUBOTICI. Ovaj program se realizuje kao nastavak saradnje sa ovom subotičkom predškolskom ustanovom

http://www.gradskimuzej.subotica.rs/

https://www.facebook.com/SecesijaUSuboticiSzecesszioSzabadkan

· Od 11. juna će na sajtu i Facebook stranici IPA projekta „Кulturna saradnja na temu »Istorizam u Bačkoj« i promocija turizma u regionu” biti postavljena prezentacija na temu: MOTIVI ISTORICIZMA I SECESIJE U SUBOTICI

http://www.istoricizamsubotica.com/

https://www.facebook.com/Istoricizam-u-Bačkoj-Subotica-Historizmus-Bácskában-Szabadka