KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA

Komisija za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice dana 20.10.2021. godine objavljuje Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice.

Tekst konkursa i obrazac za prijavu, dostupan je na zvaničnoj internet stranici Grada, www.subotica.rs/ konkursi i oglasi. Rok za podnošenje prijava je 04.11.2021.godine.