Dva prelaza sa Mađarskom rade produženo

Do 15. januara naredne godine granični prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom biće otvoren od 7 do 22 časa, umesto do 19 sati. Narednih mesec dana granični prelaz Bajmok-Bačalmaš radiće svakodnevno od 7 časova do ponoći.
Preostalih sedam drumskih graničnih prelaza sa Mađarskom biće otvoreni prema dosadašnjem režimu rada.