Obaveštenje kancelarije Lokalnog ombudsmana Grada Subotice

Ovih dana, kancelariji Lokalnog ombudsmana Grada Subotice, obratio se veći broj naših sugrađana iz razloga što su im pristigle opomene od Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine„ Novi Sad.

Opomene su dostavljene na osnovu rešenja koja su izdata od strane Ministarstva finansija – Poreske uprave za dospele i neizmirene obaveze po osnovu naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica za period do 31.12.2016. godine.

Građanima koji imaju nedoumice po osnovu dugovane naknade, predlažemo da podnesu izjašnjenje na opomenu, tj. da zatraže dostavu podataka, odnosno rešenja Ministarstva finansija – Poreske uprave i analitičke kartice, u zakonskom roku od 5 dana od dana prijema opomene. Na taj način mogu da rasprave sporna pitanja o dospeloj i neizmirenoj naknadi za odvodnjavanje, jer se iz opomene ne može utvrditi koji je pravni osnov za dug, na koje se zemljište odnosi, na koju površinu i za koji period, odnosno da li je potraživanje zastarelo.

U kancelariji Lokalnog ombudsmana Grada Subotice građani mogu preuzeti formular izjašnjenja na opomenu, a biće im po potrebi pružena stručna pomoć. Takođe, prijem građana od strane lokalnog ombudsmana i njenih zamenica, nastavlja se u prigradskim mesnim zajednicama, prema utvrđenom rasporedu, pa se građani mogu obratiti lokalnom ombudsmanu i njenim zamenicama po ovom pitanju i u prigradskim mesnim zajednicama.

Subotica, 21.12.2021. godine