PROMENA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA

Sekretarijat za komunalne poslove, enerretiku i saobraćaj, Služba za energetiku i caobraćaj Gradske yppave Grada Subotice doneo je rešenje o privremenoj izmeni režima saobraćaja za teretna vozila čija najveća dozvoljena ukupna masa prelazi 7,5 tona, a koje će se primenjivati počevši od petka 21.01.2022. godine na sledeći način:
Teretna vozila čija najveća dozvoljena ukupna masa prelazi 7,5 tona a koja se kreću iz smera ulice Somborski put ka centru Grada na raskrsnici ulica Somborski put i ulica Zagrebačke i Preradovićeve obavezno se usmeravaju udesno u Zagrebačku ulicu.
Teretna vozila koja se kreću iz smera ulice Bajski put na raskrsnici ulica Bajski put i ulica Karađorđev put, Preradovićeve ulice i ulice Petefi Šandora obavezno se usmeravaju udesno u Preradovićevu ulicu.
Zabranjuje se teretnim vozilima na kružnom toku kod graničnog prelaza između Republike Srbije i Republike Mađarske „Kelebija“ izlaz sa kružnog toka u ulicu Put Edvarda Kardelja.
Teretna vozila koja se kreću iz smera ulice Franje Kluza ka industrijskoj zoni obavezno se usmeravaju udesno u ulicu 13. Novu, ulicu koja je paralelna sa Batinskom ulicom i nalazi se u sklopu industrijske zone.
Autoprevoznici čija su sedišta i autobaze na trasi ka graničnom prelazu Kelebija mogu koristiti svojim teretnim vozilima tu trasu samo ukoliko su prazni, odnosno ukoliko ne vrše uslugu prevoza tereta.
Izuzetno, organ Gradske uprave nadležan za poslove saobraćaja, na obrazložen zahtev zainteresovanog fizičkog ili pravnog lica, odnosno preduzetnika, rešenjem može da odobri ulazak u zonu gde je zabranjen saobraćaj za teretna vozila čija najveća dozvoljena ukupna masa prelazi 7,5 tona.