Obavestenje o upisu dece u prvi razred

O B A V E Š T E Nj E
O UPISU DECE U  PRVI  RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ
2022/2023. GODINI

Na osnovu člana 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021), a uz saglasnost Ministarstva  prosvete Republike Srbije, Sekretarijat za društvene delatnosti Grada Subotice organizuje upis dece u   I  razred osnovne škole na području grada Subotice, u periodu od 01. 04. – 31. 05. 2022. godine.

USLOVI ZA UPIS
1. U prvi (I) razred osnovne škole u školskoj 2022/2023. godini,  na osnovu člana 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, upisuju se deca koja će do 1. septembra 2022. godine imati najmanje  šest i po godina odnosno, najviše sedam i po godina (rođeni od  1. marta 2015. do 29. februara 2016. godine).
2. U prvi (I)  razred osnovne škole školske 2022/2023. godine  mogu se upisati i deca koja će do početka školske godine (1. septembra 2022. godine) napuniti šest godina,  i to nakon provere spremnosti deteta za polazak u osnovnu školu koju vrši psiholog škole primenom preporučenih standarda i postupaka.
Sva potrebna dokumenta za upis dece u prvi razred osnovne škole, pribavljaće škole po službenoj dužnosti.

RODITELj, USVOJILAC, STARATELj, ODNOSNO, ORGAN STARATELjSTVA ODGOVORAN JE ZA UPIS DETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE.

Sekretar Sekretarijata,

Jasmina Stevanović, s.r.