NERADNI DANI JKP ĆISTOĆA I ZELENILO

Obaveštavamo vas da će se u danima predstojećih verskih i državnih praznika odvoženje komunalnog otpada iz domaćinstava odvijati po delom izmenjenom režimu i to:
-15.04. (petak) – RADNI DAN sa ustaljenim režimom odvoženja;
-18.04. (ponedeljak) – NERADNI DAN – izuzetak MZ „Kelebija“ (desna strana iz  pravca grada)  po redovnom režimu odvoženja komunalnog otpada;
-22.04.  (petak) – NERADNI DAN – izuzetak  MZ „Bajmok“ (desna strana iz pravca grada) i MZ „Mišićevo“ po redovnom režimu odvoženja komunalnog otpada;
-25.04. (ponedeljak) – RADNI DAN sa ustaljenim režimom odvoženja;
-02.05. (ponedeljak) – RADNI DAN sa ustaljenim režimom odvoženja;
-03.05. (utorak) – RADNI DAN sa ustaljenim režimom odvoženja.
Blagajna našeg preduzeća za sve dane naznačenih praznika neće raditi.