DEŽURSTVO DOMA ZDRAVLJA

U dane prvomajskih praznika  (01., 02. i 03. maja 2022.), rad u Domu zdravlja Subotica biti organizovan kao dežurstvo, na sledeći način:
Služba za opštu medicinu:
U vremenu od 07 h do 20 h radiće ambulanta ogr.IV (Karađorđev put 55).
U zdravstvenim stanicama u Bajmoku i Čantaviru organizovaće se dvadesetčetvoročasovno dežurstvo.
Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece (ul.Đure Đakovića):
Obavljaće se pedijatrijsko dežurstvo u vremenu od 08 h do 24 h u Dečijem dispanzeru.
Dečije ambulante Bajmok, Čantavir i Palić neće raditi.
Stomatološka služba:
Radiće u vremenu od 07 h do 13 h u zgradi Stomatološke poliklinike, Trg žrtava fašizma 16, Subotica.
NAPOMENA:
-Respiratorna ambulanta u ul.Harambašićeva 2, radiće svaki dan od 07 h do 17 h.
-Testiranje na virus COVID-19 obavljaće se dana 03. 05. 2022. (u utorak) u vremenu od 08-10 h, u ambulanti ogr.VII, Trg Žrtava fašizma 16, Subotica
-Vakcinacija građana vakcinom protiv virusa COVID-19 neće se obavljati u navedenom periodu.