PRIJEMNI ISPITI ZA SPECIJALIZOVANA ODELJENJA GIMNAZIJA I UMETNIČKIH ŠKOLA

Prijemni ispiti za specijalizovana  odeljenja gimnazija i umetničkih škola počinju sutra, u petak, 13. i trajaće do 22. maja 2022. godine.
Prijemne ispite prvo će polagati učenici koji su se prijavili za umetničke škole likovne oblasti. Oni će prijemni ispit imati tri dana, od 13. do 15. maja i iz tri dela – crtanje, slikanje i vajanje. Učenik može da ostvari najviše po 160 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno, ukupno 480 bodova.
Učenici sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, polagaće prijemni ispit u subotu, 14. maja 2022. godine. Učenici će rešavati test iz biologije  od 10 do 12 časova, a učenici koji se opredele za hemiju polagaće test od 14 do 16 časova. Učenik može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu i bira da li će da polaže jedan ili oba testa. Ukoliko polažu oba testa, boduje se onaj test koji ima više poena. Učenik je položio prijemni ispit  ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz biologije, ili najmanje 120 bodova na testu iz hemije.
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audio-vizuelne umetnosti, takođe biće održani u subotu, 14. maja 2022. godine od 14 do 16 časova. Učenici polažu prijemni ispit na kome rešavaju test iz poznavanja opšte kulture i mogu da ostvare najviše 240 bodova. Učenik je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz poznavanja opšte kulture.
Učenici nadareni za filološke nauke polagaće prijemni ispit, u subotu i nedelju, 14 i 15. maja 2022.godine. U subotu od 10 do 12 časova polagaće srpski, odnosno maternji jezik, dok će strani jezik, polagati dan kasnije, u nedelju od 10 do 12 časova.
Prijemni ispiti  u muzičkim i  baletskim  školama, kao i za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, matematiku, fiziku , istoriju, geografiju, za nastavu na stranom jeziku biće održani sledeće nedelje od 20. do 22. maja 2022. godine
Podnošenje sportske dokumentacije upis u specijalizovana sportska odeljenja gimnazija je 21. i 23.maja 2022.godine. Preliminarni rezultati prijemnog ispita (detaljna obaveštenja u srednjim školama koje sprovode prijemni ispit) biće objavljeni od
16. do 24.maja. Podnošenje i rešavanje prigovora učenika na preliminarne rezultate prijemnog ispita su od 16. do 24. maja. Konačni rezultati biće objavljivani sukcesivno od 17. do 25. maja 2022. godine.
Detaljne informacije o polaganju prijemnih ispita možete pogledati na portalu Moja srednja škola,  https://mojasrednjaskola.gov.rs/
Učenici koji polažu prijemne ispite, polažu i završni ispit koji će biti održan 27. 28. i 29. juna 2022.godine.