MESEČNE KARTE ZA SREDNJŠKOLCE

Obaveštvaju se učenici putnici koji iz Subotice putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte predavaće u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice od  26.
jula do 15. avgusta 2022. godine. Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 23. do 31. avgusta 2022. godine i to od 10.00 – 13.30 časova u Gradskoj upravi, Trg slobode broj 1, III sprat, soba 305.
Ukoliko učenici do ovog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrde će se izdavati i naknadno.
Učenicima putnicima subotičkih srednjih škola mesečne karte za putovanja rešavaće se u srednjim školama u koje su upisani.Učenici lošeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte
treba da se obrate Centru za socijalni rad grada Subotice, Alekse Šantića broj 27 za oslobađanje plaćanja učešća za cenu mesečne karte.Cena regresirane mesečne karte je 1800 dinara,
Bliže informacije se mogu dobit na telefon: 024 626 883.