OPTI BIKE 2

OPTI-BIKE 2

Savremeni razvojni projekat naše regije u službi biciklista – projekat OPTI-BIKE 2 (HUSRB/1903/21/0098) je uspešno realizovan i 31. oktobra će biti i zvanično okončan. Ukupna vrednost projekta približno iznosi 566.000,00 evra, od toga doprinos EU ukupno iznosi 387.775,69 evra, a Subotici je dodeljeno 197.605,88 evra.

U okviru ovog projekta izgrađena je biciklistička staza u dužini 1.500 metara u Hajdukovu u Ulici Borisa Kidriča u pravcu Bačkih Vinograda, i biće odmah nakon tehničkog prijema biti dostupna za korišćenje biciklistima. Novoizgrađena staza se priključuje već postojećoj u Hajdukovu i prolaziće pored glavnog puta u pravcu Bačkih Vinograda. U okviru istog projekta izgrađena je biciklistička staza dužine 493,44 metara na mađarskoj strani, na području grada Tompe, uz glavni put br.53.
Projekat OPTI-BIKE 2 je nastavak uspešno realizovanog IPA projekta, čiji je nosilac bila Lokalna samouprava grada Subotice, a partner u realizaciji Lokalna samouprava grada Tompe. Ako se ponovo ukaže mogućnost apliciranja u okviru IPA projekata, Grad Subotica želi da nastavi izgradnju mreže biciklističkih staza i planira da učestvuje na konkursima sa svojim sadašnjim partnerskim gradom sa druge strane granice.