Izmenjeno radno vreme ambulanti

Izmenjeno radno vreme ambulanti opšte medicine za period od 21.11.2022.-25.11..2022

Ambulanta – ogr 3 (Subotica ; Ruđera Boškovića ) -NE RADI;

Ambulanta – ogranak 7

ponedeljak .utorak sreda od7-20

četvrtak I petak od 7.00.-14.00

Ambulanta- Dom penzionera

ponedeljak,sreda petak -07:00-14.00

Utorak ,četvrtak  -13:00-20:00

Ambulanta – Tavankut

ponedeljak od 11,30 do 16.00

utorak ,petak    7.00-14,.00

sreda ,četvrtak  13.00-20, 00

ambulanta Mali bajmok

ponedeljak i sreda 13.00-20.00

utorak četvrtak i petak  7.00-14.00

Ambulanta Peščara

ponedeljak četvrtak, petak 7,00-14,00

Utorak  i sreda 10,00-17,00

Ambulanta  Zorka

Utorak I četvrtak 10.00 do 17.00

ponedeljak sreda i petak ne radi

Ambulanta  Đurđin

ponedeljak ne radi

Sreda  13.00.-20.00

petak 7.00-14.00

Utorak i četvrtak ne radi

Ambulanta – Hajdukovo

Ponedeljak  -7:10,00

Utorak ,četvrtak  -10:30-13:00

Sreda   -13:30-17:00

petak  – 07:00-10,00

Ambulanta –Bački Vinogradi

ponedeljak 10,00-14,00

Utorak ,četvrtak -13:30-16:00

Sreda -10:00-13:00

Petak-  -10:30 -14.00

Ambulanta

Bikovo ponedeljak  7.00-14.00

sreda13.00-20.00.

petak  7.00.14.00

Utorak četvrtak ne radi

Ambulanta

Mala Bosna utorak 7.00.-14.,,

Četvrtak 13.00-20.00

Ponedeljak sreda . i petak ne radi

Ambulanta   Studentska

radi svaki dan od 7.00-14.00

Ambulanta Novi Žednik

ponedeljak 7.00.-10.00

Utorak  7.00-10.00

Sreda  7.00-10.00

Četvrtak  7.00-.10.00

Petak  7.00.-10.00

Ambulanta Stari Žednik

ponedeljak 10.30.-14.00

Utorak  10.30.-14.00 Â

Sreda   10.30-14.00

Četvrtak  10.30-14.00

Petak  10,30-14.00

moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti tokom nedelje