PREKID SNABDEVANJA GASOM

Zbog omogućavanja i ubrzavanja daljih radova na izuzetno važnom projektu za našu zemlju, izgradnje brze pruge Beograd – Budimpešta, deonica Novi Sad – Subotica – sa Mađarskom državnom granicom, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i grad Subotica nalaže investitoru JKP „Suboticagas“ Subotica i izvođaču radova „Graditelj NS“ Novi Sad, da izvrši prespajanje novog gasovoda sa postojećim, i pored toga što je grejna sezona u toku, i to na šest lokacija.
Prespajanje će prouzrokovati prekid u isporuci prirodnog gasa dana 26. decembra u periodu od 06,00 časova sa očekivanim trajanjem ne duže do 24,00 časova, na teritoriji grada Subotice.
Zbog ovih radova u navedenom terminu ne svojom krivicom JKP „Suboticagas“ Subotica, neće moći da izvrši svoju obavezu snabdevanja svojih potrošača.
O ponovnom uspostavljanju snabdevanja prirodnim gasom, građani će biti obavešteni putem medija.
Dežurne službe JKP „Suboticagas“ Subotica će tog dana kao i narednih dana biti na raspolaganju potrošačima neprekidno 24 časova. Telefoni dežurne službe su: 024/641-211 i 0800/100-202.
Mole se potrošači za razumevanje.