Javni oglas za rezervne oficire avijacije

Ministarstvo odbrane objavilo je javni oglas za prijavu kandidata za slusaoce i Vojno strucno osposobljavanje za rezerve oficire roda avijacije. Kandidati muškog i ženskog pola koji navršavaja 27 godina do kraja 2023.g.  mogu se prijavit na konkurs. Pored godina starosti kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. Detalji konkursa mogu se  dobiti na telefon 024/552-878 ili na 011/3074-128 takođe i na sajtu Vojske Srbije.Konkurs je otvoren do 31. marta.