PLAN PROLEĆNOG ČIŠĆENJA KABASTOG OTPADA


PLAN

PROLEĆNE AKCIJE

ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA

IZ DOMAĆINSTAVA SA TERITORIJE

GRADA SUBOTICE

ZA 2023. GODINU

PLAN PROLEĆNE AKCIJE ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA

IZ DOMAĆINSTAVA SA TERITORIJE

GRADA SUBOTICE ZA 2023. godinu

Plan sadrži sledeće aktivnosti:

Prolećna akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstva sa teritorije Grada:

– Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz vangradskih mesnih zajednica;

– Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz gradskih mesnih zajednica;

U sklopu prolećnog komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP «Čistoća i zelenilo» Subotica postavlja kontejnere zapremine V = 5 m3 za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri se postavljaju na lokacijama po programu do 8 časova, a prazne se između 12-14 časova i 17-19 časova. U onim mesnim zajednicama u kojima ova akcija traje po dva dana, kontejneri ostaju na lokacijama tokom čitave noći i povlače se narednog dana od 17 časova. U onim mesnim zajednicama u kojim akcija traje jedan dan, povlačenje kontejnera počinje od 17 časova.

Nakon uklanjanja kontejnera interventna grupa JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica vrši uređenje punktova.

Akcija se odvija u vremenskom periodu od 23.03.2023. godine do 14.06.2023. godine, prema datom rasporedu.

Za sprovođenje akcije u vangradskim i gradskim mesnim zajednicama odgovorno je JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Operativni raspored u kojem se određuju punktovi i vreme akcije, dat je u prilogu, i sastavni je deo ovog Plana.

Stručni nadzor nad realizacijom ovog Plana odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava sa teritorije grada Subotice u 2023. godini sprovodiće Služba za inspekcijsko- nadzorne poslove Gradske uprave Subotica i Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

direktor, Slobodan Milošev

________________________________

Plan dostaviti:

1. Sekretarijatu za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj

2. Službi za inspekcijsko- nadzorne poslove Subotica

3. Sredstvima javnog informisanja

4. Mesnim zajednicama

RASPORED ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA PO

GRADSKIM I VANGRADSKIM MESNIM ZAJEDNICAMA

Vangradske mesne zajednice

 

Redni broj

Mesna zajednica

Trajanje akcije

Punktovi za kontejner( V=5 m³)

1

MZ „ČANTAVIR“

2 dana

– ugao Maršala Tita i Železničkog trga;

od 23.03.2023.

– ugao Kanjiškog puta i JNA;

do 24.03.2023.

.

– ugao Bolmanske i Atile Jožefa;

– ugao Topolskog puta i Jedinstva;

– ugao Srbobranskog puta i M. Tita.

2

MZ „BAČKO DUŠANOVO“

1 dan

– ugao Petra Drapšina i S. Markovića;

27.03.2023.

– ugao II nove i I. L. Ribara;

– Partizanska 46( ugao).

3

MZ „VIŠNJEVAC“

1 dan

– ugao Zmaj Jovine i Marije Bursać;

27.03.2023.

– ugao M. Oreškovića i Ilije Lubarde;

– ugao I. Lubarde i Labusove;

– ugao Stevana Banjanina i Školske.

4

MZ „ĐURĐIN“

2 dana

– ugao V. Nazora i Borisa Kidriča;

od 28.03.2023.

– ugao Bose Milićević i Borisa Kidriča;

do 29.03.2023.

– ugao M. Tita i Vojvođanske.

5

MZ „STARI ŽEDNIK“

2 dana

– ugao Beogradskog puta i Rade Končara;

od 30.03.2023.

– ugao Beogradskog puta i Zmaj Jovine;

do 31.03.2023.

– ugao Čantavirskog puta i Zmaj Jovine;

– ugao V. Nazora i Ivana Milutinovića;

– ugao V. Nazora i Vase Pelagića.

6

MZ „NOVI ŽEDNIK“

2 dana

– ugao Filipa Kljajića i Matka Vukovića;

od 03.04.2023.

– početak ul. M. Tita- kod rampe- plac „Preporod“;

do 04.04.2023.

– početak Antala Kiša;

– ul. R. Vujoševića( ispred magacina- mlekare);

– ugao Ilije Lubarde i Nikole Tesle;

– kraj Bačvanske ulice( livada).

7

MZ „HAJDUKOVO“

2 dana

na uglu ulica Prvomajske i Sarajevske;

od 05.04.2023.

na uglu ulica Cankareve i Sarajevske;

do 06.04.2023.

na uglu ulica Omladinske i B. Kidriča;

– Stipić šor( preko pruge);

– na uglu ulica Željezničke i Omladinske- preko pruge;

Nosa

– Nosa- kod prodavnice;

– Nosa- kod mosta.

8

MZ „ŠUPLJAK“

1 dan

– kod groblja;

11.04.2023.

– kod doma MZ;

– kod „Šamuke“.

9

MZ „BAČKI VINOGRADI“

2 dana

– kod prodavnice „ Univereksport“ ( kod crkve);

od 12.04.2023.

– u Kaić sokaku;

do 13.04.2023.

– kod željezničke stanice;

– kod Buki mosta;

– ispred nadvožnjaka;

– iza nadvožnjaka.

10

MZ „MALA BOSNA“

1 dan

– kod prodavnice- Subotička 12;

18.04.2023.

– u Subotičkoj ulici kod broja 65;

– kod stadiona;

– preko puta hangara;

– u ulici Vladimira Nazora- sredina;

– Kucura centar;

– Kaponja- otkupna stanica.

11

MZ „MIŠIĆEVO“

1 dan

– u Sarajevskoj ulici- sredina;

19.04.2023.

– kod doma mesne zajednice;

– u Karlovačkoj ulici- sredina.

12

MZ „BAJMOK“

2 dana

– kod doma na Rati;

od 20.04.2023.

do 21.04.2023.

– u ulici Kralja Tomislava, kod prodavnice „ Dom“ ;

Prvi dan

– na Kosovskom trgu;

– parking kod prodavnice „ Sakal“ na ulazu u Bajmok;

– u Stanišićkoj ulici kod mlina;

Drugi dan

– kod Poleta;

– ugao ulica Pačirski put i Doža Đerđa;

– pre pijace- raskrsnica.

13

MZ „BIKOVO“

2 dana

– na uglu ulica Đ. Đakovića i Dalmatinske;

od 24.04.2023.

– na uglu ulica Bratstva i jedinstva i Ljubljanske;

do 25.04.2023.

– na uglu ulica Đure Đakovića i Kosmajske;

– kod crkve( prvi dan);

– Gabrić- na uglu ulica 10. i 11. nove( prvi dan);

– Lamić kraj( drugi dan);

– Kongo naselje( drugi dan).

14

MZ „VERUŠIĆ“

1 dan

– kod doma MZ „Verušić“ na Čantavirskom putu;

26.04.2023.

– Šištak( naspram Srednje ulice);

– preko puta bivšeg Agrokombinata blizu starih kuća.

– Žednički put- kod autobuske stanice(posle Radine kafane)„BODA“

15

MZ „KELEBIJA“

2 dana

– na uglu ul. Kiš Ferenca i Glavnog puta;

od 27.04.2023.

– na uglu Livadske ulice i Glavnog puta;

do 28.04.2023.

– u dvorištu doma mesne zajednice;

– u ulici Veljka Vlahovića( kod škole).

16

MZ „LJUTOVO“

1 dan

– kod odbojkaškog igrališta;

03.05.2023.

– kod voćnjaka, posle ćuprije, leva strana( ispod topola);

Mala Baja

– kod autobuske stanice na Ljutovačkom putu.

17

MZ „TAVANKUT“

DONJI TAVANKUT

2 dana

– kod spomenika;

od 04.05.2023.

– kod ambulante;

do 05.05.2023.

– u ulici Ivana Sarića- Dikanovac;

– u Zmaj Jovinoj ulici( kod zgrada) ;

– ugao M. Oreškovića i M. Vukovića.

GORNJI TAVANKUT

– kod zadružnog doma;

– kod prodavnice „ Trgopromet“ .

 

Gradske mesne zajednice

 

Redni broj

Mesna zajednica

Trajanje akcije

Punktovi za kontejner( V=5 m³)

18

MZ „PALIĆ“

2 dana

na Trgu Mađar Lasla;

od 08.05.2023.

na uglu ulice M. Oreškovića i Pionirske aleje;

do 09.05.2023.

– na uglu Barske ulice i Kanjiškog puta;

– na uglu ulica Bohinjske i Trogirske;

– na uglu Ludoške ulice i Horgoškog puta;

– na uglu ulica 50. i 51. nove;

– Vikend naselje– okretište autobusa.

19

MZ „VELIKI RADANOVAC“

2 dana

– u Peščarinoj ulici- kod samoposluge;

od 10.05.2023.

– u Voćarskoj ulici;

do 11.05.2023.

– kod doma mesne zajednice.

20

MZ „DUDOVA ŠUMA“

1 dan

– u ulici Sekereš Lasla- kod zgrada;

12.05.2023.

– u Šumskoj ulici- kod bivše „ Lesnine“ ;

– na uglu ulica Stipe Grgića i Dože Đerđa;

– na uglu Plitvičke i Kosovske ulice;

– ugao Travničke i Stipe Grgića;

– ugao Majšanskog puta i Bose Milićević.

21

MZ „NOVI GRAD“

2 dana

– u ulici I ustanka- kod prodavnice;

od 15.05.2023.

– kod škole „10. oktobar“ ;

do 16.05.2023.

– na uglu ulica Bolmanske i Rade Končara;

– u Lošinjskoj ulici kod fabrike „ Budućnost“ ;

– na uglu ulice Boze Šarčevića i Segedinskog puta.

22

MZ „MALI RADANOVAC“

2 dana

– na početku ulice Nađ Imrea;

od 17.05.2023.

– u ulici Lifke Šandora kod samoposluge;

do 18.05.2023.

– na uglu ulica B. Bartoka i Srednje;

– na uglu ulica Turzo Lajoša i Otvorene;

– na uglu ulica Bokeljske i Vuka Mandušića.

23

MZ „PROZIVKA“

1 dan

– na uglu ulica Nade Dimić i Lajoša Joa;

19.05.2023.

– u ulici Lovre Bračuljevića;

– na kraju ulice Blaška Rajića.

24

MZ „KERTVAROŠ“

2 dana

– kod obdaništa Šumice ;

od 22.05.2023.

– na uglu ulica Tesline i Heroja Pinkija;

do 23.05.2023.

– iza samoposluge u ulici Josipa Kraša;

– na uglu ulica B. Buhe i Save Kovačevića.

25

MZ „ŽELJEZNIČKO NASELJE“

2 dana

– ugao J. Mikića i M. Uskokovića;

od 24.05.2023.

– ugao J. Mikića i Bračke;

do 25.05.2023.

– ugao Hrastove i Jovana Mikića;

– ugao Kopaoničke i Bajmočke;

– ugao M. Uskokovića i 51. divizije.

26

MZ „MAKOVA SEDMICA“

1 dan

– kod doma mesne zajednice;

26.05.2023.

– na početku ulice I. Sekulić;

– na kraju Celjske ulice.

27

MZ „NOVO SELO“

2 dana

– na uglu ulica Mičurinove i Trogirske;

od 29.05.2023.

– na uglu ulica Metohijske i M. Marulića;

do 30.05.2023.

– na početku ulice Laze Mamužića;

– na Bajskom putu kod okretišta;

– na uglu ulice M. Bursać- iza parka;

– na uglu Beočinske ulice i Bajskog puta.

28

MZ „PEŠČARA“

2 dana

– na uglu ulica Rolana Romena i Jabuke( kraj asfalta) ;

od 31.05.2023.

– na uglu ulica J. Kolumba i Skadarlijske;

do 01.06.2023.

– na uglu Uskočke i Koparske ulice;

– na uglu ulica Edvina Zdovca i Uskočke;

– na uglu ulica Kajsija i Lepe;

– ulica J. Kolumba( kod stare pruge).

29

MZ „GAT“

1 dan

– na uglu ulica B. Kašića i R. Boškovića;

02.06.2023.

– na uglu ulica I. Kukuljevića i D. Jarnjević;

– na uglu ulica M. Oreškovića i Banatske;

– na uglu ulica Velebitske i Gundulićeve;

– na sredini Velebitske ulice( kod dečijeg igrališta).

30

MZ „MALI BAJMOK“

2 dana

– na uglu Sivačkog puta i ulice B. Milašina;

od 05.06.2023.

– na uglu ulica Ivana Sarića i Durmitorske;

do 06.06.2023.

– na uglu ulica A. Franciškovića i Batinske;

– između ulica R. Vujoševića i Kisačke;

– na uglu ulica Baranjske i Fočanske;

– na uglu Somborskog puta i Batinske ulice;

Crveno selo

– na uglu Tavankutskog i Somborskog puta.

31

MZ „ZORKA“

2 dana

– na uglu Zorkine i Erdutske ulice;

od 07.06.2023.

– na uglu Batajničke i Balzakove ulice;

do 08.06.2023.

– na uglu ulica P. P. Age i A. Kokića;

– na uglu ulica Proleterskih brigada i Somborske;

– na uglu ulica Proleterskih brigada i Zorkine;

– na uglu ulica Proleterskih brigada i dr. F. Bodrogvarija;

– na uglu ulica Jokai Mora i K. Kolumba.

32

MZ „BAJNAT“

1 dan

– na uglu ulica Braće Radić i D. Mišovića;

09.06.2023.

– na uglu ulica Šolohove(Čapajeve) i Kumičićeve;

– na uglu ulica Dalmatinske i I. Ivanića;

– na uglu Senćanskog puta i Učke ulice;

– u ulici Ljube Nenadovića.

33

MZ „ALEKSANDROVO“

2 dana

– kod okretišta autobusa u ulici S. Novaka;

od 12.06.2023.

– u ulici Jelene Čović;

do 13.06.2023.

– na zaobilaznom putu u krivini posle Bunarića;

– u ulici Aksentija Marodića- kod škole;

– kod kafane „ Bačvanka“ .

34

MZ „KER“

1 dan

– na uglu ulica Igmanske i Moslovačke;

14.06.2023.

– u ulici Sergeja Jesenjina- sredina ;

– u ulici Ivana Antunovića- kod posluge;

– na uglu ulica Vase Pelagića i Porečke.