Obaveštenje za građane MZ „Bikovo“

Obaveštavaju se građani MZ „Bikovo“ da će od 10.05.2023. godine do 24.05.2023. godine Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica vršiti podelu besplatnih tipskih posuda (kanti) za odvoženje otpada. Podela tipskih posuda (kanti) će se obavljati radnim danima od 08 do 14,30 časova.

Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu.

Apelujemo na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele kanti.

Građani koji se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele kanti, istu će moći preuzeti u prostoriji MZ “Bikovo“ radnim danima u periodu od 10.05.2023. do 24.05.2023. godine, od 14 do 18 časova, uz prikaz ličnog dokumenta.

Za izvršenu uslugu počevši od 01.06.2023. godine Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica će izdavati račun u skladu sa važećom Odlukom o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom- usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada. Prvi račun će stići u julu 2023. godine.

Odvoženje otpada putem tipske posude (kante) će se sprovoditi svake srede, počevši od 31.05.2023. godine. Do tada, smeće će se odvoziti putem tipske vreće (žuti džak) ustaljenom dinamikom.