Obaveštenje o promeni trasa linija gradskog saobraćaja JP „Subotica-trans“

TV IKS Info Kanal Subotica

Obaveštenje o promeni trasa linija gradskog saobraćaja JP „Subotica-trans“
(od 5. do 20. jula 2023. godine)
Od 05.07.2023. godine usled zatvaranja ulice Maksima Gorkog, zbog radova na izgradnji železničkog nadvožnjaka, zadržavaju se promene u trasama linijskog saobraćaja koje su na snazi od 01.07.2023. godine.
Linija 1a Kelebija opština-Novo naselje će zadržati trasu kretanja kao i do sada s tim da će u ulici Đure Đaković biti ukinuto stajalište „Bioskop Jadran“ dok će stajalište „Higjenski zavod“ i dalje biti u upotrebi za putnike.
Linija 2 Srpski šor-KTC neće pretrpeti promene u periodu radova na železničkom nadvožnjaku. Stajalilšte „Bioskop Jadran“ neće biti u upotrebi. Na poslednjim polascima presedanje je na stajalište „Higijenski zavod“.
Linija 3 Makova Sedmica-Bajski put će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru Bajskog puta, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrija“, vraća na trasu linije 3.
Linija 4 Veliki Radanovac-Lifka će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Lifka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrije“ vraća na trasu linije 4.
Linija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Malog Bajmoka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrija“ vraća na trasu linije 6.
Linija 8 i 8a „Železničko naselje-Aleksandrovo“ i „Železničko naselje-Lfka“ će saobraćati bez izmena u trasama linija. Autobusko stajalište „Bioskop Jadran“ nije u funkciji.
Linija 9 Srpski šor-ATB „Sever“ će saobraćati redovno do ulice Zmaja Jovina, gledano u smeru ATB „Sever“, zatim na raskrsnici sa ulicom Đure Đakovića saobraća pravo prema Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, linijia skreće na ulicu Jovana Mikića, zatim kod „Teretne stanice“ vraća na trasu 9.
Linija 10 „Palić naselje-Lifka“ će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Lifka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrija“ vraća na trasu linije 10.
Linija 16 „Teslino naselje-Aleksandrovo“ će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Aleksandrovo“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrija“ vraća na trasu linije 16.
Prigradska linija 41 (Subotica – Šupljak – Subotica) kao i međumesne linije na potezu Novi Kneževac -Subotica saobraća će do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru autobuske stanice, linije skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga saobraćaju do autobuske stanice. U smeru prema Paliću u upotrebi je autobusko stajalište „Teretna stanica“ kod Lidla.
Stajališta koja neće biti u upotrebi su stajališta u ulici Jovana Mikića, „Nova opština“ i „Bioskop Jadran“.
Na svim gradskim linijama autobusko stajalište „Higijenski zavod“ je u upotrebi.
Red vožnje linija gradskog, prigradskog, međumesnog i međunarodnog saobraćaja se neće menjati tokom leta.