Spisak maloprodajnih objekata trgovinski lanaca

Spisak maloprodajnih objekata trgovinski lanaca koji će raditi nedeljom od 04 do 07 časova za snabdevanje starijih od 65 godina

Naziv trgovinskog lanca Grad/Mesto Adresa

Delhaize Subotica Jo Lajosa bb

Domaći Trgovinski Lanac Bačka Topola 7 Jula 29

Ada Bakoš Kalmana 1

Ada Žarka Zrenjanina 12

Ada Karadjordjeva br 61

Ada Ul. Save Kovačevića 1

Bajmok JNA 3

Čantavir ul. Maršala Tita 35.

Feketić Maršala Tita 12

Hajdukovo ul. Školska 7

Horgoš ul. Železnička br. 40

Horgoš ul. Kanjiški put br. 1.

Kanjiža ul. Topolska 20.

Kanjiža ul.Subotički put  39.

Kanjiža ul. Aleja Kestenova 86.

Kanjiža ul. Radnička 34.

Kanjiža ul. Glavna br. 2/2

Kanjiža ul. Senćanska br. 29.

Kanjiža ul. Republikanska 1.

Kanjiža ul.Glavna 35

Lovćenac Maršala Tita 37A.

Male Pijace ul. Košutova 1.

Mali Iđoš Glavna 31

Mali Iđoš Babčanji Šandora 9.

Mali Iđoš Košut Lajoša 37.

Martonoš ul. Maršala Tita 2.

Mol ul. Đure Daničića 24

Orom Veliki put 208.

Senta ul. Kasapska br. 1.

Senta ul. 8.Mart br. 2.

Senta ul. Kej Dr. Zorana Đinđića br. 23.

Senta ul. Topartska br. 94.

Senta ul. Trg Narodnog fronta br. bb.

Senta ul. Karađorđeva br. 4

Senta ul. Železnička br. 64.

Senta ul.Košut Lajoš bb.

Tornjoš ul. Trg Slobode br. 1

Totovo Selo Tot Jožefa 7.

Trešnjevac Maršala Tita 80.

Lidl Subotica Pala Papa 1

Mercator Bačka Topola Boljai Farkaša 2

Kanjiža Šumska bb

Senta Jovana Đorđevića 11

Subotica Matka Vukovića 10

Subotica Beogradski put 128

Subotica Segedinski put 92

Univerexport Ada SABO SEPEŠI LASLA 88

Ada LENJINOVA 44A

Bački Vinogradi BEOGRADSKI PUT 32

Bajmok JNA 33

Čantavir JOŽEFA ATILE 1

Đurđin BORISA KIDRIČA 19

Gornji Tavankut GORNJI TAVANKUT BB

Hajdukovo BORISA KIDRIČA 19D

Kanjiža DAMJANIĆEVA 21

Kelebija EDVARDA KARDELJA 383

Male Pijace (Kanjiža) ARANJ JANOŠ 2

Mali Iđoš GLAVNA 29

Martonoš MARŠALA TITA 28

Novi Žednik RADOJA  VUJOŠEVIĆA 23

Pačir BORISA KIDRIČA 10

Palić ROGAŠKA BB

Subotica BAJSKI PUT BB

Subotica PETRA PETROVIĆA AGE 1

Subotica NADE DIMIĆ 34

Subotica TRG CARA JOVANA NENADA 2-4

Subotica ALEJA MARŠALA TITA 15

Subotica SEGEDINSKI PUT 80

Subotica AKSENTIJA MARODIĆA 64

Subotica FRANJE KLUZA 1

Subotica MAJŠANSKI PUT 364

Subotica MAJŠANSKI PUT 50

Tornjoš (Senta) SVETOG STEVANA 31