BESPLATNO DEZINFEKCIONO SREDSTVO I ZA ZGRADE

 

Predsednici skupština stanara počeli su danas sa preuzimanjem sredstava za dezinfekciju u distributivnom centru u Biznis inkubatoru. Kako je istakao direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Predrag Radivojević, zahvaljujući Štabu za vanredne situacije i naporima lokalne samouprave, koji su pokrenuli proizvodnju natrijum-hipohlorita u Bajmoku, nakon svih javnih preduzeća, ustanova, institucija, škola, domova zdravlja i Opšte bolnice, sredstvo za dezinfekciju dobile su  i zgrade.

„S obzirom na to da ovo sredstvo služi za dezinfekciju zajedničkih delova stambenih zgrada – to su hodnici, stepeništa, liftovi, gelenderi i ostalo, mi smo uložili napor da podelimo trostruku količinu koja je potrebna za zajedničke prostorije. Jedan litar je dovoljan za 100 kvadratnih metara dezinfekcije, a kao što možete da vidite, sredstvo je profesionalno urađeno i na nalepnici je sve jasno naznačeno. Odaziv je veoma dobar, a akciju nastavljamo i u narednim danima,“ poručio je Radivojević.