Potvrđen kovid virus u Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Maksimović’

Zaključno sa danom 22.6.2020. godine, u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno je prisustvo virusa COVID – 19 kod 124 korisnika i 35 zaposlenih.
Prisustvo virusa COVID -19 potvrđeno je u:
– Gerontološkom centru ”Jelenac”, Aleksinac;
– Gerontološkom centru u Knjaževacu;
– Gerontološkom centru Beograd;
– Gerontološkom centru u Nišu;
– Domu za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu;
– Stacionaru za decu i omladinu sa autizmom Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd;
– Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Stara pruga” na Umci;
– Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Doživeti stotu”, Beograd;
– Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Mass Green House”, Petrovaradin;
– Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Miljakovački vinogradi”, Beograd;
– Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Radost”, Negotin;
– Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Gardoš”, Zemun;
– Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Nada”, Beograd;
– Domu za smeštaj odraslih i starijih ”Maksimović”, Subotica;
– Domu za smeštaj odraslih i starijih ”S.Nikola”, Negotin.
Dom za smeštaj odraslih i starijih ”Doživeti stotu”, Beograd, Dom za smeštaj odraslih i starijih ”Stara pruga”, Umka i Dom za smeštaj odraslih i starijih ”Radost” u Negotinu, rešenjem o zabrani rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ne pružaju uslugu socijalne zaštite domskog smeštaja odraslih i starijih. 
Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 519, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 192.

Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji.
Ukupan broj Ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina iznosi 74, sa kapacitetom od 14.512 korisnika. Od toga je: 57 Ustanova za odrasle i starije  (9 Domskih odeljenja pri Centrima za socijalni rad, 23 Gerontoloških centara, 8 Domova za smeštaj odraslih i starih, 3 Ustanove za smeštaj osoba sa invaliditetom i 14 Ustanova za smeštaj osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama) i 17 Domova za decu i mlade (10 Domova za decu i mlade bez roditeljskog staranja, 3 Zavoda za vaspitanje dece i omladine i 4 Ustanove za decu i mlade sa smetnjama u razvoju).
Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domski smeštaj odraslih i starijih na teritoriji Republike Srbije iznosi 229, sa kapacitetom od 8.617 korisnika.