Урађена пројектна документација за легализацију објеката у оквиру програма „Exchange 5“

Урађена пројектна документација за легализацију објеката у оквиру програма „Exchange 5“

30.07.2020.

Програм „Exchange 5” финансира Европска унија, а спроводи Министарство за државну управу и локалну самоуправу у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, док је Тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Укупна вредност програма је 4.75 милиона евра, а за циљ има унапређење управљања имовином и локалне планске и буџетске процесе, као део реформисања јавних финансија у градовима и општинама.

13575_1.jpg 

У оквиру прве компоненте Програма „Exchange 5”, подржана је имплементација Грант шеме, односно додела бесповратних средстава за локалне пројекте, усмерена на унапређење управљања имовином у градовима и општинама Србије. За Грант шему је намењен износ од 3 милиона евра из доприноса ЕУ, при чему је подржано 18 пројеката који обухватају 48 локалних самоуправа где спадају и Град Суботица и Општина Сента који реализују пројекат „Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина“.

Пројекат је започет потписивањем Уговора о додели бесповратних средстава између Владе Републике Србије (Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ), Града Суботице и Општине Сента 21.12.2018. године. Укупан буџет пројекта је 240.095,00 ЕУР, износ бесповратних средстава је укупно 181.343,75 ЕУР (75,53%). Буџет Града Суботица је 163.600,00 ЕУР а Општине Сента 76.495,00 ЕУР.

Град Суботица одлучио је да све своје капацитете кроз овај пројекат фокусира на легализацију (озакоњење) објеката који имају изузетан јавни значај, у циљу будућег улагања у исте зарад побољшања услова живота становника на територији града. Располагање јавном имовином није велики проблем у Суботици, али је зато озакоњење исте, увођење у РГЗ и будућа израда пројектно техничке документације препозната као горуће питање за управу града. Легализација, упис у РГЗ и катастар је главни предуслов за правилно, дугорочно и квалитетно располагање непокретностима, јер грађани пре свега, очекују предузетничку иницијативу, личну одговорност и свакодневна побољшања квалитета живљења у локалној заједници. Кроз овај пројекат предвиђено је потпуно решавање више објеката и локација које су изузетно значајни.

Поред Града Суботице, партнер на пројекту „Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина“ је и Општина Сента. Детаљним анализирањем, дугорочним планирањем и великим искуством у пројектима, препознали су значајне потребе своје локалне заједнице у теми пројектног задатка. Према евиденцијама РГЗ-а, Општина Сента располаже нелегалним објектима који су у јавној својини, међутим, често се суочавамо са чињеницом да подаци из евиденције не одговарају стварном стању на терену и та одступања су значајна, а поменута неслагања изазивају немогућност домаћинског поступања, исправног, дугорочног и предузетничког планирања што се, наравно, очекује. Стога, Општина Сента кроз овај пројекат, као приоритет за решавање препознаје проблем евиденције, израде прецизне базе података и попис имовине.

Уговор о геодетским услугама и услузи припреме пројектно-техничке документације за процес легализације нелегалних објеката на територији града Суботице и општине Сента потписан је 4. марта 2020. године. Град Суботица уговорио је посао са конзорцијумом на чијем је челу фирма „Простор“ ДОО вредан 17,8 милиона динара.

У оквиру Пројекта завршена је пројектно техничка документација за процес легализације 50 објеката, етажирања 15 и брисања 23 објекта у Суботици, као и легализација 20 објеката, етажирања 20 и брисања 8 објеката у Сенти што је био главни циљ стављен пред пројектни тим који је руководио процесом од снимања објекта, израде елабората геодетских радова, катастарско топографских планова и пројекта геодетског обележавања и елабората спровођења, брисања објекта, израде планова посебних делова и извештаја о затеченом стању објекта, до уношења у евиденцију и пословне књиге града Суботице и општине Сента и попуњавања података о имовини у Централној бази података.

Рок за реализацију овог уговора био је 3 месеца од дана потписивања Уговора. „Простор” ДОО Ада је у уговореном року испунио све уговорне обавезе израдивши пројектно техничку документацију за легализацију 88 објеката у Граду Суботици и пројектно техничку документацију за легализацију 48 објеката у Општини Сента и тиме је ова услуга и пројектна активност успешно реализована.