Čestitka gradonačelnika Bakića povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara

Posvećenim subotičkim medicinskim sestrama i tehničarima čestitam, u ime Grada Subotica, njihov dan – 12. maj. Tokom dva veka moderne medicine u našoj zemlji mnoge požrtvovane žene i muškarci dali su svoj ogroman doprinos u lečenju naših ljudi i zbrinjavanju kroz mnoge ratove i krize. Ovaj deo medicinske struke bio je takođe ključan za formiranje svih naših ustanova zdravestvene zaštite, jer je rad i najmanjeg doma zdravlja i najvećeg kliničkog centra nezamisliv bez medicinskih sestara i tehničara.Pandemija korona virusa je, u najtežoj 2020. godini, postavila najveći profesionalni i ljudski izazov pred naše medicinske radnike – lekare, sestre i tehničare, koji su oni uspešno prevazišli i pokazali svoju istrajnost i stručnost, a najpre svoj patriotizam.
Nakon tog najizazovnijeg perioda usledio je proces masovne imunizacije, kojem su u Subotici nemerljivo doprinele medicinske sestre i tehničari našeg Doma zdravlja i Opšte bolnice.
Za sve te podvige i napore mi im se danas zahvaljujemo i iskazujemo svoje poštovanja. Ne samo za vanredne uspehe, već i za svakodnevne lične žrtve koje podnose ove plemenite Subotičanke i Subotičani da bi se deca rađala, nemoćni negovali, bolesni lečili i da bi lekari imali pouzdanu podršku i stabilan oslonac.