Dežurstvo tokom uskršnjih praznika

Tokom predstojećih praznika katolički Uskrs ( petak 07.04, subota 08.04. i ponedeljak 10.04.2023.godine),  rad u Domu zdravlja Subotica biti organizovan na sledeći način:

Služba za opštu medicinu:

U vremenu od 07 – 20 časova (petak , ponedeljak) u gradu će raditi sledeće ambulante: ambulanta Prozivka (Pazinska bb), ambulatna ogr. IV (Karađorđev put 55), ambulanta ogr. VI (Segedinski put 42), ambulanta Palić (Veliki park 8) i ambulanta Mali Bajmok ( Franje Kluza 2). Sve navedene ambulante radiće i u subotu u vremenu od 07-14 časova.
Prigradska ambulanta Tavankut radiće od 07 – 14 časova (petak i ponedeljak)
Zdravstvene stanice Bajmok i Čantavir radiće od 0 – 24 časova.
U vremenu od 07-20 časova ( nedelja) , radiće ambulanta ogr. IV (Karađorđev put 55).

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece (ul.Đure Đakovića):

U vremenu od 07 – 20 časova (petak, ponedeljak) radiće Odeljenje ginekologije, Odeljenje pedijatrije kao i Razvojno savetovalište.
U subotu Odeljenje ginekologije  radi od 07-14 časova, a Odeljenje pedijatrije od 07-20 časova.Odeljenje pedijatrije će raditi u nedelju od 07-20 časova.
Razvojno savetovalište ne radi u subotu.
Dečije ambulante Bajmok, Čantavir i Palić neće raditi.

Stomatološka služba:

U vremenu od 07 – 19 časova (petak, ponedeljak) radiće Stomatološka poliklinika, Trg žrtava fašizma 16 i Dispanzer , ul. Đure Đakovića 14.
U vremenu od 07 – 19 časova (subota) radiće Stomatološka poliklinika, a u vremenu od 07 – 13časova ( subota) radiće Dispanzer ul. Đure Đakovića 14.
U vremenu od 07 – 13 časova ( nedelja) radiće Stomatološka poliklinika.

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost (objekat ambulante ogr. III ul.Ruđera Boškovića 22- internista ) radiće od 07-14.30 časova (ponedeljak) i ambulanta ogr. I- pulmolog radiće u vremenu od 07- 14:30 časova (petak, ponedeljak)

Respiratorna ambulanta u ul Harambašićeva 2, radiće od 07 -17 časova (petak, ponedeljak),  a u subotu i nedelju radiće od 07-14 časova.