Izmenjeno radno vreme ambulanti opšte medicine za period od 15.05..2023 do 19.05.2023

 

Izmenjeno radno vreme ambulanti opšte medicine za period od 15.05..2023 do 19.05.2023

 

Ambulanta – ogr 3 (Subotica ; Ruđera Boškovića ) ne radi

Ambulanta ogr 7 (Тrg Žrtava Fašizma 16 ) podendeljak od 7.00 do 14.00 časova

Utorak od 13.00 do 20.00 časova

Sreda.četvrtak ,petak od 7.00 do 20.00 časova

Ambulanta Dom Penzionera ponedeljak ,sreda i petak od 7.00 do 14.00 časova

utorak i četvrtak od 13.00 do 20.00 časova

Ambulanta – Hajdukovo ponedeljak 7.00-10.00 časova

utorak 10.00-13.00 časova

sreda 13:30-17.00 časova

četvrtak 10.00-13.00 časova

petak 07:00-10.00časova

Ambulanta –Bački Vinogradi ponedeljak 10.30-14.00 časova

utorak 13.00-16.00.časova

Sreda 10.00:-13:00

četvrtak 13.30-17.00

Petak- 10:30 -14.00

Šupljak utorak 9.00-10.00

Četvrtak 9.00-10.00

Ambulanta Peščara (šabačka bb ) ponedeljak ,sreda i petak 7.00-14.00

Utorak ,četvrtak 7.00 .00-20.00 časova

Ambulanta Mali Bajmok ponedeljak utorak i sreda 7.00-20.00 časova

četvrtak i petak od 7.00-14.časova

Ambulanta Tavankut sreda i četvrtak 13.00-20.00 časova

ponedeljak utorak i petak 07.00-14.00 časova

ambulanta Novi žednik utorak sreda četvrtak petak od 7.00-10.00časova

ambulanta Stari Žednik utorak sreda četvrtak petak od 10.30-14.00časova

Ostale ambulante rade po ustaljenom rasporedu