ÉRTESÍTI

Grb Srbije

A szerbiai parlamenti választások kiírásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2023 száma), a parlamenti képviselők megválasztásáról szóló törvény 6. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 14/2022 száma),  az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 11., 14. és 15. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 104/2009 és 99/2011 száma), az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására vonatkozó utasítás IV. fejezetének 10. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 és 16/22 száma)  és a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet 33. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/2017-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 30/2017 és 5/2020 száma) alapján a közigazgatási hivatal vezetője

 

Grb SrbijeÉRTESÍTI

 

Szabadka Város Önkormányzatának lakosságát, hogy Szerbia Köztársasági elnöke 2023. november 1-jén választásokat hirdetett a parlamenti képviselők megválasztására, melyek 2023. december 17-én 7:00 és 20:00 óra között lesznek megtartva.

Parlamenti képviselőt választani, és hogy parlamenti képviselővé megválasszák joga van minden olyan nagykorú szerb állampolgárnak, akit nem helyeztek gondnokság alá, illetve kinek cselekvőképességét csak részben korlátozták. Az a személy, akinek cselekvőképességét csak részben korlátozták, választhat parlamenti képviselőt, és ő is megválasztható parlamenti képviselővé, ha a bíróság a cselekvőképességének részleges korlátozásáról szóló végzéssel nem állapította meg, hogy választójogának gyakorlására képtelen.

A Szabadka Város Önkormányzatának területén állandó lakcímmel rendelkező polgárok betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Szabadka város területére vonatkozó részébe, illetve a törvénnyel előírt módon és eljárással kérhetik a választói névjegyzékben szereplő adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy javítását.

Az egységes választói névjegyzék Szabadkára vonatkozó részében szereplő adatok módosítása ügyében az illetékes hatóság a kérelem benyújtását követő 24 órán belül dönt.

A választói névjegyzékbe – a személyes adatok védelmét szabályozó törvény rendelkezéseinek megfelelően – elektronikus úton is be lehet tekinteni, a Szerb Köztársaság Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumának hivatalos honlapján, a személyi szám és a személyi igazolvány számának megadásával.

A választási jelöltlista kihirdetésétől kezdve az egységes választói névjegyzék Szabadka városra vonatkozó részébe betekinthetnek illetve az abban szereplő adatok módosítását kérhetik a listaállítók is, vagy akiket azok a törvénynek megfelelően felhatalmaznak, a polgárokkal azonos módon és eljárás szerint.

A parlamenti választások kiírásáról szóló rendelet meghozatala után Szabadka Város Közigazgatási Hivatala bejegyzi a névjegyzékbe mindazon kiskorú személyeket, akikről adatokkal rendelkezik, és akik legkésőbb a választások napján, azaz 2023. december 17-én választójogot szereznek.

Az országon belül áttelepített személyek (akiknek lakhelyük Koszovó és Metóhia Autonóm Tartomány területén, tartózkodási helyük pedig Szabadka város területén van) betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Szabadka város területére vonatkozó részébe, és személyi igazolványuk vagy útlevelük felmutatásával kérhetik az adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy kiigazítását.

 

Legkésőbb öt nappal az egységes választói névjegyzék lezárása előtt (legkésőbb 2023. november 25. 24,00 óra) a polgárok kérelmezhetik a közigazgatási hivataltól annak bejegyzését az egységes választói névjegyzékbe, hogy a polgár a közelgő választásokon belföldi tartózkodási helye szerint fog szavazni.

 

Azok a választópolgárok, kiknek tartózkodási helye külföldön van, a Szerb Köztársaság diplomáciai képviseletei révén, legkésőbb öt nappal a választói névjegyzék lezárása előtt (legkésőbb 2023. november 25. 24,00 óra) kérelmezhetik annak bejegyzését a választói névjegyzékbe, hogy a közelgő parlamenti választásokon külföldön fognak szavazni

Az egységes választói névjegyzéket 2023. december 1-jén 24,00 órakor zárják le.

Az egységes választói névjegyzék lezárását követően az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium a névjegyzékben történő minden változtatást (bejegyzés, törlés, módosítás, kiegészítés vagy kiigazítás) a törvénnyel előírt módon és eljárás szerint hajtja végre, legkésőbb 72 órával a választások megtartása előtt (legkésőbb 2023. december 13. 24,00 óra).

Az egységes választói névjegyzékben történő változtatásokat az Államigazgatási és Önigazgatási Minisztériumnál, a Beograd, Birčaninova 6. címen, illetve Szabadka Város Közigazgatási Hivatalánál lehet kérelmezni.

Az egységes választói névjegyzékben történő változtatások iránt közvetlenül benyújtott kérelmek ügyében az Államigazgatási és Önigazgatási Minisztérium a törvénnyel előírt módon és eljárással azonnal, de legkésőbb a szabályoz kérelem kézhezvételétől számított 24 órán belül határozatot hoz.

 

A szabadkai önkormányzat polgárai 2023. november 3-ától betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Szabadka város területére vonatkozó részébe, és érvényes személyi igazolvány felmutatásával kérhetik az adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy kiigazítását a választói névjegyzékben, az alábbi beosztás szerint:

A SZABADKA, KELEBIA, KISBOSZNIA ÉS BÉKOVA TELEPÜLÉSEKEN:

 minden munkanapon 7:00 és 16:00 óra között és szombaton 9:00-től 12:00 óráig a Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága – Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Szolgálatában, a Városháza II. emeleti 215. irodájában, legkésőbb 2023. december 1. napján 24,00 óráig, amikor is az egységes választói névjegyzéket lezárják.

 

 

PALICSI HELYI HIVATAL a Palics, Ludas, Hajdújárás és Királyhalom településekre: a Palicsi Helyi Hivatal irodájában, minden munkanapon 7:00 és 15:00 óra között.

 

 

BAJMOKI HELYI HIVATAL Bajmok és Mišićevo településekre: a Bajmoki Helyi Hivatal irodájában, kedden, szerdán és pénteken 7:00 és 15:00 óra között.

CSANTAVÉRI HELYI HIVATAL a Csantavér, Visnyevác és Dusanovó településekre: a Csantavéri Helyi Hivatal irodájában, hétfőn, szerdán és pénteken 7:00 és 15:00 óra között.

TAVANKÚTI HELYI HIVATAL a Felsőtavankút, Alsótavankút és Mérges településekre: a Tavankúti Helyi Hivatal irodájában, csütörtökön 7:00 és 15:00 óra között.

NAGYFÉNYI HELYI HIVATAL a Nagyfény, Újzsednik és Györgyén településekre: a Nagyfényi Helyi Hivatal irodájában, kedden 7:00 és 15:00 óra között.

         A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJE

Marija Ušumović Davčik jogász Msc. s.k.