Obaveštenje za građane MZ„Prozivka“

Obaveštavaju se građani MZ „Prozivka“ da će od 26.02.2024. godine do 15.03.2024. godine Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica vršiti podelu
besplatnih tipskih posuda (plavih kanti) za odvoženje reciklabilnog otpada. Podela tipskih posuda (plavih kanti) će se obavljati radnim danima od 09 do 14 časova.
Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu. Apelujemo na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele plavih kanti.
Građani koji se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele kanti, nakon terenske podele,kantu
će moći preuzeti na lokaciji JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, ul. Antuna Branka Šimića 4 u Subotici
, uz prikaz ličnog dokumenta. Kanta se može preuzEti radnim danima, od ponedeljka do petka, od 07 do 13 časova.
Kontakt telefon: 024/620-888.Obaveštavaju se građani MZ „Prozivka“da će seodvoženje reciklabilnog otpada iz plave kante prvi put vršiti 20.03.2024.godine, zatim 03.04.2024. godine. Dinamika odvoženja reciklabilnog otpada će biti dva puta mesečno (svake druge nedelje u mesecu).Odvoženje reciklabilnog otpada iz plavih
kanti će se vršiti bez uvećanja postojeće naknade za pruženu komunalnu uslugu