Obaveštenje o radnom vremenu u Domu zdravlja Subotica za vreme predstojećeg Uskršenjeg praznika koji se proslavlja po Gregorijanskom   kalendaru

Obaveštavamo naše sugrađane da će u dane Uskršnjih praznika koji se proslavlja po Gregorijanskom kalendaru u Domu zdravlja Subotica raspored rada ambulanti biti delimično izmenjen

 

Služba za hitnu medicinsku pomoć ( Petefi Šandora 24) radi svaki dan od 00-24 h

 

Služba za zdravstvenu zaštitu dece  ( Đure Đakovića 14)  će raditi od 07 do 20 h svaki dan , а potom dežurstvo za hitne slučajeve od 20 časova do 00 časova preuzima Služba za hitnu medicinsku pomoć ( Petefi Šandora 24)

 

Službe zdravstvenu zaštitu žena ( Đure Đakovića 14) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. godine od 07-20 h , subota 30.03.2024. godine  radno vreme je od 07-13 h

 

Odsek za sportsku medicinu neće raditi od 29.03 do 02.04.2024. godine

 

Služba za specijalističko konsultativne delatnosti ( Harambašićeva 2) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. godine od 07- 14 h, subota –ne radi.

Odsek za pneumoftiziologiju –neće raditi od 29.03 do 02.04.2024.godine

 

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika ( Đure Đakovića 14) radiće 29.03.2024.  i 01.04.2024. godine  od 07-14.30 h, subota ne radi

 

Savetovalište za dijabet-neće raditi od 29.03 do 02.04.2024. godine

 

Stomatološka ambulanta (Trg žrtava fašizma 16) radiće  29.03.2024. i 01.04.2024. godine 07 do 19 h , u nedelja  31.03.2024. godine radiće od 07-13 h

 

Dečija stomatološka ambulanta ( Đure Đakovića 14) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. od 07-19 h , subota 30.03.2024. godine  radno vreme je od 07-13 h

 

Zdravstvena stanica Bajmok  radno vreme je od 00-24 h

Dečija ambulanta Bajmok neće radi od 29.03 do 02.04.2024. godine

 

Zdravstvena stanica Čantavir radno vreme je od  00-24 h

Dečija ambulanta  Čantavir  neće raditi od 29.03.do 02.04.2024. godine

 

Amb Palić –služba opšte medicine radno vreme 29.03.2024. i 01.04.2024od 07-14 h, subota 30.03.2024.godina-ne radi

Dečija ambulanta Palić neće raditi od 29.03-02.04.2024.godine

 

Ogranak 2 ( Beogradski put 45) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. od 07-20 h , subota 30.03.2024. godine –ne radi

 

Ogranak 4 (Karađorđev put 55) radiće od 29.03.2024.,30.03.2024.,31.03.2024. i  01.04.2024. godine radne vreme je od 07-20 h

 

Ogranak 6 ( Segedinski put 42) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. od 07-20 h , subota 30.03.2024. godine –ne radi

 

Ogranak 7 (Harambašićeva 2) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. od 07-14 h , subota 30.03.2024. godine –ne radi

 

Ogranak 8 ( Aksentija Marodića bb) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. od 07-14 h , subota 30.03.2024. godine –ne radi

 

Amb MUP radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. godine od 07- 14 h, subota –ne radi.

 

Ambulanta Dom penzionera  (Aleja Mršala Tita 31) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. od 07-14 h , subota 30.03.2024. godine –ne radi

 

Ambulanta Prozivka ( Pazinska bb) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. od 07-20 h , subota 30.03.2024. godine –ne radi

 

Amb Mali Bajmok ( Franje Kluza 2) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. od 07-14 h , subota 30.03.2024. godine –ne radi

 

Amb Tavankut  ( Marka Oreškovića bb-Tavankut) radiće 29.03.2024. i 01.04.2024. od 07-14 h , subota 30.03.2024. godine –ne radi

 

 

Od 29.03.-02.04.2024. godine NEĆE RADITI sledeće ambulante: Ogranak 1 (Kumičićeva 4), Ogranak 3 (Ruđera Boškovića 22), Ogranak 5 ( Zmaj Jovina 29) , Studentska amb, Graničar, Peščara, Hajdukovo, Bački Vinogradi, Novi Žednik, Stari Žednik, Đurđin, Mala Bosna, Kelebija, Bikovo, Šupljak, Zorka, Radanovac, Amb Pionir , Amb Sever, Amb Elektrovojvodina