NYILVÁNOS FELHÍVÁST A DÍSZPOLGÁRI CÍMRE ÉS PRO URBE DÍJRA JAVASOLT POLGÁROK ÉS SZERVEZETEK JELÖLÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN

Címeket és Elismeréseket Adományozó Bizottság közzéteszi az alábbi

 

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST

A DÍSZPOLGÁRI CÍMRE ÉS PRO URBE DÍJRA JAVASOLT POLGÁROK ÉS SZERVEZETEK JELÖLÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN

 

 

DÍSZPOLGÁRI CÍM azoknak a személyeknek adományozható, akiknek kiemelkedő életműve jelentős és maradandó értékeket hozott a tudomány, gazdaság, művészet, oktatás-nevelés, közélet vagy művelődés terén, és akik tevékenységükkel hírnevet és elismerést szereztek a városnak hazánkban és külföldön.

 

PRO URBE díj adományozható olyan kiemelkedő alkotásokért vagy tettekért, melyek jelentősen hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez és gyarapítják annak anyagi és szellemi értékeit.

 

PRO URBE díj adományozható jogi és természetes személyeknek, valamint egyéb szervezeteknek, a tudomány, művelődés és művészet terén elért kiemelkedő eredményekért, az oktatási, kommunális, szociális, egészségügyi vagy gazdasági területen kifejtett jelentős tevékenységért, továbbá olyan személyeknek, akik munkájukkal hozzájárultak a rend és közbiztonság színvonalas emeléséhez, illetve akik sport- és egyéb eredményeikkel hozzájárultak a város hírnevének gyarapításához.

 

A jelölés kötelező elemei:

  1. A jelölő személy vagy intézmény/szervezet neveés elérhetősége,
  2. A DÍSZPOLGÁRI CÍMRE vagy PRO URBE-DÍJRA jelölés megindokolása és
  3. A DÍSZPOLGÁRI CÍMRE vagy PRO URBE-DÍJRA jelölt életrajza.

 

Az indoklással ellátott és a jelölők által aláírt javaslatokat nyomtatott formában kell átadni Szabadka Város Ügyfélszolgálatában a Szabadság tér 1. szám alatt, vagy elküldhetők postán, a Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. címre. A borítékon kérjük, tüntessék fel, hogya Címeket és Elismeréseket Adományozó Bizottság részére, illetve, hogy a jelölés a DÍSZPOLGÁRI CÍMRE vagy PRO URBE-DÍJRA vonatkozik-e. Emellett a jelölést kötelezően meg kell küldeni elektronikus formában is, akomisijazvanjaipriznanja@gmail.come-mail címre is. A jelölések határideje 2024. április 30.

 

Megjegyzés: amennyiben egy adott jelöltet a DÍSZPOLGÁRI CÍMRE és a PRO URBE-DÍJRA is felterjesztik, a jelöléseket kötelezően külön borítékban kell átadni és fel kell tüntetni, hogy a jelölés a DÍSZPOLGÁRI CÍMRE vagy PRO URBE-DÍJRA vonatkozik-e.

 

Sergeja Ilić s.k.

a bizottság elnöke