SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA RASPISUJE KONKURS ZA IZLAGANJE U 2022. GODINI.

SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA RASPISUJE KONKURS ZA IZLAGANJE U 2022. GODINI.
Konkurs za izlaganje odnosi se na samostalne izložbe i autorske projekte u oblasti savremene vizuelne umetnosti, a otvoren je od 17. maja do 17. juna 2021. godine. Svoje projekte mogu da predlože likovni i vizuelni umetnici, kustosi, istoričari i teoretičari umetnosti.
Odluku o izabranim samostalnim i autorskim projektima donosi Stručni savet Savremene galerije Subotica u roku od 14 dana od završetka Konkursa. Odluka će biti objavljena na sajtu Savremene galerije Subotica.
Stručni savet će posebno ceniti predloge projekata koji su usmereni na savremeni vizuelni izraz, koji u umetničkim istraživanjima neguju problemski i ohrabruju kritički pristup izabranim temama, kao i predloge koji svojim sadržajnim kvalitetom utiču na razvoj zajednice u pogledu razumevanja savremene umetnosti.
Ugovori o izlaganju zaključuju se do 20. jula 2021. godine. Izabrani samostalni i autorski projekti treba da budu spremni za realizaciju od 1. januara 2022. godine.
Materijal za konkurs treba da sadrži:
1)    prijavu na konkurs sa podacima o predlagaču projekta: ime i prezime, adresa i broj telefona, profesionalna biografija,
2)    koncept projekta u pisanoj formi (do 2000 karaktera),
3)    vizuelnu prezentaciju projekta,
4)    okvirni finansijski plan projekta,
5)    tehničku specifikaciju projekta.
Prijava na konkurs se vrši putem onlajn sistema na zvaničnoj veb stranici Savremene galerije Subotica: 
https://sgsu.org.rs/prijava-za-izlozbu/
Prijave pristigle nakon ponoći 17. juna 2021. neće biti razmatrane.
Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti putem mejla: info.sgsubotica@gmail.com ili pozivom na broj telefona +381 24 553 725.