Saopštenje za sve vozače u međunarodnom transportu

Vozači u međunarodnom transportu moraju posedovati ugovor o radu, a kada dođu iz inostranstva, radno vreme treba da provedu maksimalno u kabini kamiona, pored kamiona (za vreme utovara/istovara), u poslovnim prostorijama preduzeća u kom rade ili u svojoj kući u samoizolaciji do narednog odlaska na put. Potrebno je da se vozači javljaju svakog dana putem telefona nadležnom zavodu odnosno institutu za javno zdravlje i da prijave svoje zdravstveno stanje dok su u Republici Srbiji.