PÁLYÁZAT AZ EGYETEMI/FŐISKOLAI HALLGATÓK HELYKÖZI ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSÉRE A TARTOMÁNYBAN A 2021. ÉVRE

 

PÁLYÁZAT AZ EGYETEMI/FŐISKOLAI HALLGATÓK HELYKÖZI ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSÉRE A TARTOMÁNYBAN A 2021. ÉVRE

A Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság a 2021. évben megtéríti az egyetemi/főiskolai hallgatók helyközi útiköltségeit.

A Vajdaság Autonóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet 11. szakaszának 13. részlege, valamint 22., 23., 24., 26. és 27. szakasza (a VAT Hivatalos Lapjának 66/2020 száma) és a hallgatók tartományi útiköltségeinek támogatásáról szóló rendelet 7. szakasza (a VAT Hivatalos Lapjának 1/2013 és 5/2017 száma) alapján a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság pályázatot hirdet az egyetemi/főiskolai hallgatók helyközi útiköltségeinek megtérítésére Vajdaság területén, a 2021. évben.

A főiskolai/egyetemi hallgatók helyközi utazásán a két község, a község és város vagy két város területén található települések közötti utazás értendő.

Az egy községen/városon belüli elővárosi járatok költségeire nem lehet támogatást igényelni.

AZ ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSRE AZ A HALLGATÓ JOGOSULT, AKI:

· Szabadka Város területén él,

· naponta utazik a helyközi járatokon,

· nem lakik kollégiumban,

· képzésének költségeit az állami költségvetés fedezi,

· első alkalommal írja be a képzési évet, állami támogatással,

· Nem részesül ösztöndíjban az illetékes minisztériumoktól, a Szerb Kormánytól, az illetékes tartományi közigazgatási szervektől, a Tartományi Kormánytól, önkormányzatoktól, a Tudományos és Művészeti Utánpótlás Fejlesztéséért Köztársasági Pénzalaptól, az Újvidéki Egyetem Tehetséges Hallgatókat Támogató Ösztöndíj Alapjától, vagy más pénzalapoktól és alapítványoktól.

Amennyiben a hallgató bejelenti, hogy naponta több mint 100 kilométert utazik egy irányban, a pályázati jelentkezéshez mellékelnie kell a nevére és az adott útszakaszra szóló havi bérlet fénymásolatát is.

A TÁMOGATOTT HAVI BÉRLETEK IGÉNYLÉSÉHEZ A KÖVETKEZŐKET KELL MELLÉKELNI:

· a személyi igazolvány fénymásolata,

· a kar igazolása arról, hogy először iratkozik a képzés adott évére állami támogatással (hogy nem ismétel évet),

· a bankbetét illetve folyószámla fénymásolata

MEGJEGYZÉS: A felsorolt iratokon kívül a hallgatóknak egy nyilatkozatot kell kitölteniük, amit letölthetnek az önkormányzat honlapjáról vagy igényelhetik a Városháza ügyfélszolgálatában.

A havi bérletek költségtérítése iránti igényléseket a Városháza ügyfélszolgálatában kell átadni, a Szabadság tér 1. alatt, 2021. 02. 05-étől 2021. 02. 17-éig minden munkanapon 9,00 és 14,00 óra között.

Tájékozódni a következő telefonszámon lehet: 024 626 928