ÉRTESÍTÉST

ÉRTESÍTÉST

amellyel tájékoztatja a szabadkai önkormányzat területén élő lakosságot, hogy 2021. november 30-án a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése országos népszavazást írt ki az alkotmánymódosítás megerősítésére, ami 2022. január 16-án lesz megtartva 7:00-től 20:00 óráig.

Az országos népszavazáson a polgárok a következő kérdésről nyilatkoznak:

„Támogatja-e Szerb Köztársaság Alkotmányának módosítására vonatkozó dokumentum megerősítését?“

A szavazólapon a polgárok az „igen“ vagy a „nem“ szócska bekarikázásával nyilatkoznak.

Az országos népszavazáson azok a polgárok nyilatkozhatnak, akik a választásokról szóló jogszabályoknak megfelelően választójoggal rendelkeznek, állandó lakhelyük, illetve az áttelepült személyek esetében tartózkodási helyük azon a területen van, amelyre a népszavazást kiírják, és szerepelnek a választói névjegyzékben.

A Szabadka Város Önkormányzatának területén állandó lakcímmel rendelkező polgárok betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Szabadka város területére vonatkozó részébe, illetve a törvénnyel előírt módon és eljárással kérhetik a választói névjegyzékben szereplő adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy javítását.

Az egységes választói névjegyzék Szabadkára vonatkozó részében szereplő adatok módosítása ügyében az illetékes hatóság a kérelem benyújtását követő 24 órán belül dönt.

A választói névjegyzékbe – a személyes adatok védelmét szabályozó törvény rendelkezéseinek megfelelően – elektronikus úton is be lehet tekinteni, a Szerb Köztársaság Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumának hivatalos honlapján, a személyi szám megadásával.

Az országos népszavazás kiírásáról szóló határozat meghozatala után Szabadka Város Közigazgatási Hivatala bejegyzi a névjegyzékbe mindazon kiskorú személyeket, akikről adatokkal rendelkezik, és akik legkésőbb a népszavazás napján, azaz 2022. január 16-án választójogot szereznek.

Az országon belül áttelepített személyek (akiknek lakhelyük Koszovó és Metóhia Autonóm Tartomány területén, tartózkodási helyük pedig Szabadka város területén van) betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Szabadka város területére vonatkozó részébe, és személyi igazolványuk vagy útlevelük felmutatásával kérhetik az adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy kiigazítását.

Legkésőbb öt nappal az egységes választói névjegyzék lezárása előtt a polgárok kérelmezhetik a közigazgatási hivataltól annak bejegyzését az egységes választói névjegyzékbe, hogy a közelgő népszavazáson belföldi tartózkodási helyük szerint fognak szavazni.

Azok a választópolgárok, kiknek tartózkodás helye külföldön van, a Szerb Köztársaság diplomáciai képviseletei révén, legkésőbb öt nappal a választói névjegyzék lezárása előtt kérelmezhetik annak bejegyzését a választói névjegyzékbe, hogy a közelgő országos népszavazáson külföldön fognak szavazni

Az egységes választói névjegyzéket 2022. január 07-én 24:00 órakor zárják le.

Az egységes választói névjegyzék lezárását követően az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium a névjegyzékben történő minden változtatást (bejegyzés, törlés, módosítás, kiegészítés vagy kiigazítás) a törvénnyel előírt módon és eljárás szerint hajtja végre, legkésőbb 72 órával a választások megtartása előtt.

Az egységes választói névjegyzékben történő változtatásokat az Államigazgatási és Önigazgatási Minisztériumnál, a Belgrád, Birčaninova 6. címen, illetve Szabadka Város Közigazgatási Hivatalánál lehet kérelmezni.

Az egységes választói névjegyzékben történő változtatások iránt közvetlenül benyújtott kérelmek ügyében az Államigazgatási és Önigazgatási Minisztérium a törvénnyel előírt módon és eljárással azonnal, de legkésőbb a szabályoz kérelem kézhezvételétől számított 24 órán belül határozatot hoz.

A szabadkai önkormányzat polgárai 2021. december 1-jétől betekinthetnek az egységes választói névjegyzék Szabadka város területére vonatkozó részébe, és érvényes személyi igazolvány felmutatásával kérhetik az adatok bejegyzését, törlését, módosítását, kiegészítését vagy kiigazítását a választói névjegyzékben, az alábbi beosztás szerint:

A SZABADKA, KELEBIA, KISBOSZNIA ÉS BÉKOVA TELEPÜLÉSEKEN:

minden munkanapon 7:00 és 16:00 óra között és szombaton 9:00-től 12:00 óráig a Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága – Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Szolgálatában, a Városháza II. emeleti 215. irodájában, legkésőbb 2022. január 07. napján 24:00 óráig, amikor is az egységes választói névjegyzéket lezárják.

PALICSI HELYI HIVATAL a Palics, Ludas, Hajdújárás és Királyhalom településekre: a Palicsi Helyi Hivatal irodájában, minden munkanapon 7:00 és 15:00 óra között.

BAJMOKI HELYI HIVATAL Bajmok és Mišićevo településekre: a Bajmoki Helyi Hivatal irodájában, kedden, szerdán és pénteken 7:00 és 15:00 óra között.

CSANTAVÉRI HELYI HIVATAL a Csantavér, Visnyevác és Dusanovó településekre: a Csantavéri Helyi Hivatal irodájában, hétfőn, szerdán és pénteken 7:00 és 15:00 óra között.

TAVANKÚTI HELYI HIVATAL a Felsőtavankút, Alsótavankút és Mérges településekre: a Tavankúti Helyi Hivatal irodájában, hétfőn és csütörtökön 7:00 és 15:00 óra között.

NAGYFÉNYI HELYI HIVATAL a Nagyfény, Újzsednik és Györgyén településekre: a Nagyfényi Helyi Hivatal irodájában, kedden és csütörtökön 7:00 és 15:00 óra között.