Szabadka Város Helyi Polgári Jogvédő Hivatalának közleménye

Az újvidéki Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat által kiadott fizetési felszólítások ügyében több polgártársunk fordult a napokban Szabadka Város Helyi Polgári Jogvédő Hivatalához.

A közvállalat a felszólításokat a Pénzügyminisztérium Adóigazgatósága által kiadott határozatok alapján postázta a lakosságnak, mely határozatok a 2016.12.31-éig esedékes és ki nem fizetett lecsapolási díjra vonatkoznak.

Azoknak a polgároknak, akiknek bármilyen kétségeik vannak a tartozásokat illetően javasoljuk, hogy írásban nyilatkozzanak a felszólítással kapcsolatban, vagyis kérjék ki a Pénzügyminisztérium Adóigazgatóság által kiadott végzéseket, valamint a tételes kivonatokat a befizetésekről és tartozásokról mind ezt a felszólítás átvételétől számított 5 napos törvényes határidőn belül. Ily módon letisztáztathatják a lecsapolással kapcsolatos vitás kérdéseket, ugyanis a felszólításból nem állapítható meg sem az adósság jogalapja, sem az, hogy melyik parcellára, annak nagyságára és mely időszakra vonatkozik, illetve, azaz elévült-e a követelés.

Szabadka Város Ombudsman Hivatala elkészítette a fent említett nyilatkozat szövegmintáját, amely átvehető az irodában, ahol a lakosok szükség esetén szakmai segítséget is kaphatnak. Emellett a helyi ombudsman és helyettesei továbbra is tartanak fogadóórákat az peremvárosi helyi közösségekben, az eddig megszokott beosztás szerint. A környező falvak lakossága ebben a kérdésben is saját helyi közösségükben kérhetnek segítséget az ombudsmantól és helyetteseitől.

Szabadkán, 2021.12.21-én